วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

รวมBot สำหรับซื้อขาย Bitcoin แบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2020…บอทเทรดคริปโตอัติโนมัติ

57 / 100

“โรบอททำเงิน” (Trading Robot) หรือที่ศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า “ระบบเทรด” (Trading System) เป็นผลผลผลิตจากกรอบแนวคิดของการเทรดและลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Trading and Investment) ว่าด้วยการเทรดลงทุนที่มีแบบแผน และกระบวนการ การตัดสินใจที่ชัดเจน 

ข้อดีของการใช้บอทเทรดคือมันทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลา, ดำเนินการตามคำสั่งที่เราตั้ง และไม่มีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องที่อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาด

โรบอท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขาย

โรบอทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated System)

ระบบจะเป็นผู้หาสัญญาณซื้อขาย แต่ในขั้นตอนสุดท้ายนักลงทุนยังคงต้องกดส่งคำสั่งซื้อขายเอง ( ในกรณีนี้ วินัยในการปฏิบัติตามระบบเป็นสิ่งสำคัญ )

โรบอทอัตโนมัติ (Fully-Automated System)

ระบบจะจัดการทุกกระบวนการของการซื้อขายให้เรา

ที่มา https://www.think-algo.com/


[qcopd-directory mode=”one” list_id=”7606″ style=”style-2″ column=”1″ upvote=”on” search=”false” item_count=”on” hide_list_title=”false” display_username=”false” item_details_page=”off” orderby=”date” filterorderby=”rand” order=”ASC” filterorder=”ASC” paginate_items=”false” favorite=”disable” enable_left_filter=”false” main_click=”popup” video_click=”popup” enable_tag_filter=”false” tooltip=”false” list_title_font_size=”” item_orderby=”random” list_title_line_height=”” title_font_size=”” subtitle_font_size=”” title_line_height=”” subtitle_line_height=”” filter_area=”normal” topspacing=””]