วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

รวมBot สำหรับซื้อขาย Bitcoin แบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดในปี 2020…บอทเทรดคริปโตอัติโนมัติ

57 / 100
0
(0)

“โรบอททำเงิน” (Trading Robot) หรือที่ศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า “ระบบเทรด” (Trading System) เป็นผลผลผลิตจากกรอบแนวคิดของการเทรดและลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Trading and Investment) ว่าด้วยการเทรดลงทุนที่มีแบบแผน และกระบวนการ การตัดสินใจที่ชัดเจน 

ข้อดีของการใช้บอทเทรดคือมันทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลา, ดำเนินการตามคำสั่งที่เราตั้ง และไม่มีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องที่อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาด

โรบอท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขาย

โรบอทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated System)

ระบบจะเป็นผู้หาสัญญาณซื้อขาย แต่ในขั้นตอนสุดท้ายนักลงทุนยังคงต้องกดส่งคำสั่งซื้อขายเอง ( ในกรณีนี้ วินัยในการปฏิบัติตามระบบเป็นสิ่งสำคัญ )

โรบอทอัตโนมัติ (Fully-Automated System)

ระบบจะจัดการทุกกระบวนการของการซื้อขายให้เรา

ที่มา https://www.think-algo.com/


รวมBotเทรดคริปโตอัตโนมัติ-บอทเทรดbitcoin (11)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sending
User Review
0 (0 votes)
Comments Rating 0 (0 reviews)

Hits: 82

ajax-loader