รวมรายชื่อประเทศต่างๆในโลกนี้ และวิธีใช้ภาษาของประเทศนั้นๆ อัพเดจ 2022

 ทวีปเอเชีย ที่ ประเทศ เมืองหลวง ชื่อทั่วไป ชื่อทางการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1   กัมพูชา Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia พนมเปญ Phnom Penh 2   กาตาร์ Qatar รัฐกาตาร์ State of Qatar โดฮา Doha 3   เกาหลีใต้ South Korea สาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea โซล Seoul 4   เกาหลีเหนือ North Korea สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี Democratic People’s Republic of Korea เปียงยาง Pyongyang 5   คาซัคสถาน Kazakhstan สาธารณรัฐคาซัคสถาน Republic of Kazakhst… Read more