0

เข้าถึงผู้จ่ายเงินจำนวนมากในแอปที่คล้ายกับของคุณ

แสดงโฆษณาบน Facebook ของคุณโดยตรงต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะจ่ายมากที่สุด เพราะพวกเขาเป็นผู้จ่ายเงินในแอปที่คล้ายกับของคุณอยู่แล้ว

ผู้ชม Bango สร้างขึ้นโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อจากการใช้จ่ายแอพของผู้บริโภคหลายพันล้านดอลลาร์

เพิ่มการแปลงจากการติดตั้งเป็นผู้จ่าย 2X ด้วย Bango Audiences

bango.ai

Add a Comment