0

AdsCompass – เป็นเครือข่ายโฆษณาระดับโลกที่ให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับเว็บมาสเตอร์ ผู้โฆษณา ผู้ซื้อสื่อ และเครือข่ายโฆษณา

การมีแพลตฟอร์ม Ad Exchange และ Self-Serve ของเราเอง ทำให้เราสามารถให้ตัวเลือกต่างๆ แก่พันธมิตรของเราในการทำงานร่วมกันได้หลากหลาย

วันนี้เราทำงานร่วมกับ GEO มากกว่า 200 รายโดยมุ่งเน้นที่ประเภทโฆษณาที่ได้รับความนิยมสูงสุด – พุช ในหน้า เนทีฟ ป๊อป และปฏิทิน

adscompass.com

Add a Comment