0


  • ที่ แอมโบรซัสเครือข่ายเป็นระบบนิเวศที่ใช้บล็อกเชนสำหรับห่วงโซ่อุปทานงานธุรการงานทรัพยากรบุคคล>งานบริหารค่าจ้างงานบริหารผลตอบแทนงานธุรการงานท
  • โดยการใช้บัญชีแยกประเภทกระจายการประมวลผลข้อมูลและระบบเซ็นเซอร์แพลตฟอร์
  • แอมโบรซัสสร้างบน อีเธเรียมบล็อกเชนแต่ทำงานบน หลักฐานของผู้มีอำนาจ(“ปัว”) กระบวนการรับรองความถูกต้องที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแบบครั้งเดียวด้วยข้อมูลประจ
  • โทเค็นเอเอ็มบีจะใช้สำหรับการปักหลักเช่นเดียวกับการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในเครือข่าย

  • เว็บไซท์
  • โลโก้แอมโบรซัส(เอเอ็มบี)

    อ่านเพิ่มเติม

    Add a Comment