0


  • ออกแบบกราฟิก,การออกแบบแฟชั่น,การสร้างแบบจำลองแฟชั่น การสร้างองค์กรกระจายอำนาจ บน อีเธเรียม.
  • โทเค็นเครือข่ายอารากอน(มด)เป็นสัญลักษณ์อีอาร์ซี-20 ที่ใช้ในการกลับ โทเค็นงาน เช่น แอนเจ และ อะระ สำหรับบริการเครือข่ายเฉพาะและยังเป็นโทเค็นการกำกับดูแลสำหรับการจัดการเครือข่
  • อรากอน ลูกค้าอารากอนกล่องเครื่องมือซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างองค์กรกระจายอำนาจ
  • โครงการยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของตัวเอง โซ่อารากอนบล็อกเชนที่พิสูจน์ได้ว่ามีสัดส่วนการถือหุ้นสร้างด้วยเทนเดอร์มินต์และเอสดีเคคอสมอส

  • เว็บไซท์
  • โลโก้อารากอน(มด)

    อ่านเพิ่มเติม

    Add a Comment