0


  • ไดคือการกระจายอำนาจ สตาเบลคอยน์ สร้างโดย มาเกอร์ดาว แพลตฟอร์มการดำเนินงานบน อีเธเรียม บล็อกเชน
  • ผู้ใช้อาจฝากสินทรัพย์ที่กำหนดไว้เป็นหลักประกันกับที่พวกเขาอาจพิมพ์ ไดโทเค็น.
  • ผู้ถือโทเค็นไดจะได้รับ อัตราเงินฝากออมทรัพย์ โดยการล็อคพวกเขาลงในสัญญาพิเศษสมาร์ทซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน โอเอซิสเซฟการซื้อขายแบบกระจายอำนาจและแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่สร้างขึ้นโดยเมเคอร์ดาว
  • เมื่อผู้ใช้ตัดสินใจที่จะกลับไดพิมพ์ของพวกเขาพวกเขายังต้องจ่าย ค่าความมั่นคง งทุน ห้องนิรภัย.

  • เว็บไซท์
  • โลโก้ได(ได)

    อ่านเพิ่มเติม

    Add a Comment