0


  • เพียงเป็น การเข้ารหัสข้อมูล การดำเนินงานใน ทรอนบล็อกเชน.
  • โดยการปักหลัก เจเอสทีโทเค็นผู้ใช้สามารถ โหวต ในรายละเอียดของเครือข่ายและความคิดริเริ่มการกำกับดูแล,รวมทั้งค่าเสถียรภาพ,อัตรา
  • ผู้ใช้สามารถมิ้นท์ ยูเอสดีเจสเตเบิ้ลคอยน์ โดยล็อคโทเค็นทีอาร์เอ็กซ์ หนี้สินหมุนเวียน.
  • การตลาดทางอินเทอร์เน็ต,การขาย,การตลาด,การโฆษณา,รายชื่อผู้มุ่งหวัง ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเสถียรภาพไปยังเครือข่าย

  • เว็บไซท์
  • โลโก้เพียง(เจเอสที)

    อ่านเพิ่มเติม

    Add a Comment