0

Smadex คือ -DSP แบบเป็นโปรแกรมแรก ออกแบบมาเพื่อการเติบโต

เราเป็น บริษัทเทคโนโลยี นำโดยวิศวกรรมและข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับภูมิทัศน์เชิงโปรแกรมทั่วโลกผ่านโซลูชันเทคโนโลยีโฆษณาของเรา

ใช้การผสมผสานของเรา เทคโนโลยีการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมของตัวเองแมชชีนเลิร์นนิง และข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง เรามีกว่าทศวรรษที่ร่วมมือกับแอป แบรนด์ และนักการตลาดด้านประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโต

ค้นหา ดึงดูด และแปลงผู้ใช้คุณภาพสูง ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Smadex AI

smadex.com

Add a Comment