Giao dịch Forex Prop 💸👍💰👨‍💼 Nhận vốn để giao dịch cho các nhà giao dịch

#🔎Website NameProfit SplitRatingMore details
1Fundingtraders100%⭐⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️
2Sabiotrade90%⭐⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️
3Fundednext95%⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️
4Ftmo90%⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️
5Thetradingpit80%⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️
6Fundingpips80%⭐⭐⭐Website🌍↗️
7Trueforexfunds80%⭐⭐⭐⭐⭐Website🌍↗️

Forex Prop Trading (Foreign Exchange Proprietary Trading) là hoạt động giao dịch ngoại hối (Forex) trong đó các nhà giao dịch không phải là những nhà giao dịch bán lẻ thường giao dịch cho công chúng chung, mà là các nhà giao dịch được thuê bởi các công ty hoặc tổ chức, có thể là các chi nhánh của ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc các công ty giao dịch của riêng họ. Họ thường có kỹ năng giao dịch và phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận. Đôi khi đòn bẩy được sử dụng để tăng khả năng giao dịch. Các nhà tham gia giao dịch Forex Prop thường nhận được một phần lợi nhuận từ các giao dịch sinh lời theo các thỏa thuận được ký với các công ty hoặc tổ chức thuê họ làm đại diện cho giao dịch.